Cô Merlita Susan C. Isip

Khối Trưởng Tiếng Anh Tiểu Học & Giáo Viên Chính

  • Thc sĩ Tâm lý Giáo dc, Đại hc Philippine, Diliman, QC, Philipin
  • C NhâNĐại hc Saint Louis
  • Chứng chỉ TEFL/ TESOL (chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ Tiếng Anh)
  • Giáo viên chuyên nghiệp, Ủy ban Quy chế chuyên nghiệp, Philipin
  • Cố vấn được chứng nhận, chương trình chứng nhận sẵn sàng cho Giáo viên, Florida, Mỹ
  • Kinh nghiệm 20 năm làm việc tại FIS
  • Kinh nghiệm 33 năm trong công tác giảng dạy

Cô Susan đã có kinh nghiệm dày dặn trong giảng dạy, đào tạo giáo viên và quản lý. Cô đã được đào tạo qua chương trình đào tạo của Giáo viên Hoa Kỳ trong khi tham gia chương trình Người tị nạn của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Cứu trợ Thế giới và Ủy ban Di cư Quốc tế. Cô từng là giáo viên, hiệu trưởng, quản lý và nhà đào tạo trước khi làm việc tại FIS. Cô đã từng tham gia đào tạo kỹ năng tại Hội đồng Tự kỉ tại Queensland, Úc. Cô là một giáo viên tuyệt vời và luôn duy trì tiêu chuẩn giáo dục cao tại lớp 5, qua đó giúp các em học sinh đủ điều kiện lấy được học bổng hoặc đậu vào các trường trung học cơ sở hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và nước ngoài.

Bài viết liên quan:

Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Lên đầu trang
FOSCO FOSCO FOSCO
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản