Công Khai Khối Tiểu Học

Năm học 2023 - 2024 thực hiện chương trình GDPT 2018 của Bộ Giáo dục, học sinh lớp 4 của trường sẽ được học môn Tiếng Việt và Lịch sử, Địa lý theo sách giáo khoa Bộ Chân trời sáng tạo.

 

 

Năm học 2024 - 2025 thực hiện chương trình GDPT 2018 của Bộ Giáo dục, học sinh lớp 5 của trường sẽ được học môn Tiếng Việt , Lịch sử, Địa lý, Giáo dục thể chất, Tin học và hoạt động trải nghiệm theo bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo.

 

 

Biểu mẫu

2022-2023

 

Biểu mẫu

2021-2022

 

Biểu mẫu

2020-2021

 

Biểu Mẫu

2019-2020

 

 

Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Lên đầu trang
FOSCO FOSCO FOSCO
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản