Giáo viên

 

Tại FIS, chất lượng giáo viên của chúng tôi đã được chứng minh khi chúng tôi tiếp tục đào tạo họ thông qua các khóa đào tạo, hội thảo hàng năm và các ngày nâng cao chuyên môn…

          Ban Giám Hiệu
 

Giáo viên chủ nhiệm 

Tổ Giáo viên trợ giảng

Tổ Hành chính quản trị

 

 

 

Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Lên đầu trang
FOSCO FOSCO FOSCO
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản