Cô Nguyễn Thị Kim Trúc

Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học

  • Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, ĐH Mở, TP. HCM (2013)
  • Cử nhân, Giáo dục Mầm non, ĐH Vinh (2020)
  • Cử nhân, Giáo dục Tiểu học, ĐH Vinh (2020)
  • Cử nhân tiếng Anh, ĐH Văn Lang, TP. HCM (2004)
  • Chứng chỉ Quản Lý Giáo Dục, ĐH Sư Phạm Hà Nội II, TP. HCM (2016)
  • Chứng chỉ Quản Lý Trường Mầm Non, ĐH Sư Phạm TP. HCM (2014)
  • Chứng chỉ Phương pháp giảng dạy Anh văn Thiếu nhi, Trường Ngoại ngữ C.E.C (2007)
  • Chứng chỉ giảng dạy các kỹ năng tiếng Anh, Trường Ngoại Ngữ C.E.C (2007)
  • Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh (TKT), ĐH Cambridge (2009)

Cô Kim Trúc đã gắn bó với Trường Quốc Tế FOSCO từ năm 2007 và là thành viên trong Ban Giám Hiệu nhà trường kể từ tháng 9/2013. Trong quá trình làm việc, cô Kim Trúc đã phối hợp với toàn thể Nhân viên trường. Trước khi bắt đầu làm việc tại Trường Quốc Tế FOSCO, cô Kim Trúc đã tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc ở Công ty nước ngoài, cũng như kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở Trường quốc tế và các Trung tâm ngoại ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Kim Trúc làm việc với kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, trách nhiệm và tất cả lòng nhiệt thành của mình trong lĩnh vực giáo dục.


Thông tin liên hệ :

Điện thoại : (84-28) 3930 5930 – Ext 422

Di động : 0916818163

Email : kimtruc@fis.edu.vn

Bài viết liên quan:

Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Tổng quan về Trường Quốc Tế FOSCO
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Lên đầu trang
FOSCO FOSCO FOSCO
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản